CONCURSUL "PLINUL DE CĂRȚI"

REGULAMENT, TERMENI ȘI CONDIȚII

Organizator concurs: Booknation.ro1. Regulament General.

Concursul ”Plinul de cărți” este organizat de Booknation.ro, reprezentat legal de Elite Digital Marketing SRL.

2. Perioada de desfăşurare a concursurilor.

Perioada de desfășurare a concursului este afișat pe prima pagină a site-ului și este actualizată la fiecare ediție. Concursul ”Plinul de cărți” se desfășoară pe parcursul mai multor ediții, cu o recurență de 1 dată la 2 luni. Mecanismul de alegere al câștigătorului este tragere la sorți și este realizat printr-un algoritm propriu care ia în calcul inclusiv șansele extra pe care fiecare participant le poate obține.

3. Locația de desfășurare a concursului.

Concursul se desfășoară pe site-ul plinuldecarti.ro, iar înscrierea se realizează completând formularul prezent pe prima pagină a site-ului. După completarea formularului, participantul are posibilitatea de a-și crește șansele de câștig urmând instrucțiunile afișate pe pagina de confirmare - acestea pot varia de la ediție la ediție.

4. Participarea la concurs.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere, folosind numele real și adresa de email validă pe care va fi ulterior anunțat dacă a câștigat. Prin înscriere, participanții își dau acordul ca datele acestora să fie stocate și să facă parte din baza de date Elite Digital Marketing SRL în scopuri de marketing - acceptând astfel să primească email-uri promoționale, cât și noutățile Booknation.ro, respectiv invitații la concursurile organizate de aceștia.

Booknation.ro NU vinde și NU distribuie informațiile oricăror participanți, excepție făcând datele câștigătorului atunci când o terță parte este responsabilă de livrarea premiului.

Participanții sunt obligați să furnizeze informații valide pentru a putea fii contactați atunci când natura concursului o cere, cât și să urmărească pe mediul de desfășurare acestora pentru noutăți sau anunțarea câștigătorului.

5. Premiile.

Premiile acordate sunt descrise în prima pagină a concursului. Câștigătorul are dreptul de a primi premiul/premiile alese și nu contravaloarea în bani, respectiv alte obiecte. Livrarea premiului se va face strict câștigătorului, nefiind posibilă utilizare unei terțe persoane pentru livrare. Câștigătorul este înștiințat via email și pe pagina de concursuri Booknation.ro. Dacă câștigătorul nu răspunde la email-ul de înștiințare cu privire la câștigarea premiului și nu trimite datele de livrare în termen de maximum 7 zile de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate vor fi anulate, câștigătorul pierzându-și astfel dreptul de a intra în posesia premiului. Confirmarea câștigării premiului se poate face printr-un email la adresa contact@booknation.ro sau printr-un reply la email-ul primit de la organizator.

6. Regulament.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a regulilor de înscriere și participare. Organizatorul are dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

7. Încetarea concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe în orice moment un concurs anunțând în timp util participanții printr-un mesaj publicat în mediul în care se desfășoară concursul.

8. Livrarea.

Livrarea premiului se face în termen de maxim 60 de zile de la data primirii datelor de livrare de la câștigător, de către organizator sau parteneri prin Poșta Română sau prin curier, în funcție de caz. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru oricare dintre cazurile în care un premiu nu ajunge la destinatar sau ajunge cu întârziere, dar încearcă să medieze și să rezolve problemele apărute. Cazuri întâlnite sunt: câștigătorul nu se prezintă la sediul Poștei Române pentru a ridica premiul, o terță parte – organizatoare a concursului sau partener nu trimite premiul sau trimite cu întârziere, Poșta Română se face răspunzătoare de pierderea/distrugerea unui colet.

9. Răspundere.

Organizatorul nu este răspunzător de nicio pagubă directă sau indirectă suferită de Participant în urma înscrierii la concurs. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.